Technické služby VKS

Návrh reaguje na potřeby vytvoření zázemí pro pracovníky technických služeb ve Valašských Kloboukách. Přízemí je složeno převážně z technických místností určených pro skladování materiálů a nářadí. V nadzemním podlaží je společenská místnost a šatny pro zaměstnance. Exteriér a interiér propisuje pohledové zdící bloky a utváří tak pocit materiálové celistvosti. Plochá střecha obsahuje světlíky, které pouští světlo do interiéru.

Název stavby: Technické služby VKS
Umístění: Valašské Klobouky
Rok: 2019
Cena za dílo: 12 mil.
Tým: Ing. Roman Belžík, Ing. arch. Martin Tománek, Mgr. Veronika Drábková

Valašské Klobouky jsou pro nás srdcovka. Rádi jsme pro město navrhli regeneraci areálu technických služeb. Nejsložitějším úkolem bylo přeuspořádání jednotlivých kójí, skladů, servisu, ramp atp. Navrhnout nové zázemí služeb v pasivním standardu, to už byla malina.