Ing. Roman Belžík
Jednatel společnosti
Rostislav Belžík
Rozpočtář
Ing.arch. Karel Humpola
Architekt
Ing. arch. Martin Tománek
Architekt
Ing.arch. Kristýna Žaludová
Architektka
Bc. Lukáš Mikulka
Projektant
Ing. Tomáš Ocelík
Projektant
Mgr. Veronika Drábková
Grafička