Sportovní a kulturní areál Školka Nezdenice

Obec Nezdenice zrealizovala nový areál určený pro sportovní a kulturní aktivity. Původně se zde nacházela drobná chátrající stavení, která již nedokázala plnit svou funkci. Naším úkolem bylo změnit řešení areálu a navrhnout moderní prostory splňující požadavky pro potřeby současných sportovních a kulturních aktivit.

Stěžejní části areálu tvoří pódium, bufet, hygienické zázemí a skladovací prostory. Prostor je řešen tak, aby i při menších akcích či aktivitách obce nevznikal pocit příliš prázdného areálu, a naopak při plné obsazenosti dojem stísněnosti. Jednotlivé stavby vytváří otevřené a polootevřené prostory. Pódium, umístěné na severní straně areálu, poskytuje atraktivní prostředí při pořádaných akcích. Nové zpevněné plochy nabízí prostorné místo pro tanec a další aktivity. Ostatní travnaté plochy slouží pro sportovní činnosti. Součástí návrhu je i řešení osvětlení areálu včetně vzrostlých líp a sochy sv. Jana Nepomuckého.

Materiály jsou použity velmi střídmě s jejich přirozenou barevností či patinou, což dovolí vyniknout probíhající akci. Objekty spojuje materiál kov, beton a dřevo. Stavby jsou navrženy v základních tvarech kvádru s plochou střechou obdélníkového půdorysu. Pódium ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku se záměrně otevírá směrem do areálu. Zpevněné povrchy jsou z betonové rozebíratelné dlažby a monolitického betonu.

Název stavby: Sportovní a kulturní areál Školka Nezdenice
Umístění: Nezdenice
Rok: 2012
Cena za dílo: 13 mil.
Tým: Ing. Roman Belžík, Ing. arch. Karel Humpola, Ing. arch. Kristýna Žaludová, Bc. Lukáš Mikulka

Stavba byla oceněna v soutěži Stavba Zlínského kraje pro rok 2021 čestným uznáním.