Spa rezidence Velké Losiny

Úkolem bylo navrhnout uprostřed lázeňského města objekt pro rezidenční bydlení. Dům je navržen na platformě s podzemním parkováním. Nad úrovní terénu jsme záměrně navrhli čtyři objekty, které jsou hmotově přiměřené svému okolí. Díky tomuto návrhu vnikla mezi domy příjemná piazzeta, která bude mít za úkol spojovat komunitu obyvatel domu.

Název stavby: Spa rezidence Velké Losiny
Umístění: Velké Losiny
Rok: 2019
Cena za dílo: 170 mil.
Tým: Ing. Roman Belžík, Ing. arch. Martin Tománek, Ing. Tomáš Ocelík, Ing. arch. Karel Humpola, Ing. arch. Kristýna Žaludová

Jsou čtyři, ale přitom je to jeden dům. Někdy si připadáme jako kouzelníci. Návrh byl odsouhlasen investorem a my aktuálně pracujeme na projektu pro povolení stavby.