SOS Slavičín

Moderní téma zchátralých vojenských či továrních objektů, takzvaných brownfieldů, se týká i menších měst jako je Slavičín. Jedním takovým prostorem je areál bývalé civilní obrany pod hřbitovem. Na žádost města jsme navrhli obnovu nejzpustlejších staveb tohoto brownfieldu s cílem vytvořit „Spolkový ostrov Slavičín“.

Objekty svou jednoduchostí a tvaroslovím navazují na lidovou architekturu regionu Bílé Karpaty, i když v moderním pojetí. Dva dvoupodlažní domy budou sloužit pro samotnou spolkovou činnost, třetí jednopodlažní objekt jako skladové zázemí areálu. V návaznosti na blízký městský park a Panskou louku tak vytváří příjemné prostředí pro celoroční schůzky a akce nejenom místního skautského střediska a dalších organizací pracujících s dětmi, ale také denního centra Maják.

 

Název stavby: SOS (Spolkový ostrov Slavičín)
Umístění: Slavičín
Rok: 2019
Cena za dílo: 16 mil.
Tým: Ing. Roman Belžík, Ing. Lukáš Mikulka, Ing. Arch. Karel Humpola, Ing. Arch. Kristýna Žaludová

Možnost navrhnout objekty pro místní slavičínské spolky bylo obrovskou výzvou a k návrhu jsme přistupovali maximálně zodpovědně. Poděkování patří městu za jedinečný a originální domácí přístup. Děkujeme!