Sociální bydlení Vlachovice

Dům je situován na návsi ve Vlachovicích v místní části Vrbětice v Bílých Karpatech. Jedná se o rekonstrukci, která citlivě reaguje na místní zvyklosti výstavby. V objektu jsou umístěny tři bytové jednotky. Novým prvkem je vnější nevytápěné schodiště.

Název stavby: Sociální bydlení Vlachovice
Umístění: Vlachovice - Vrbětice
Rok: 2018
Cena za dílo: 6 mil.
Tým: Ing. Roman Belžík, Ing. arch. Karel Humpola, Ing. arch. Kristýna Žaludová, Mgr. Veronika Drábková

S respektem k původní zástavbě na návsi ve Vlachovicích. Tam to máme rádi. Příroda, co by kamenem dohodil a hospůdka naproti. Tradiční tvarosloví je nesmrtelné. Abychom nezapomněli, chtěli bychom poděkovat panu starostovi za skvělý přístup.