Hasičská stanice Vlachovice

Vzhledem k současným prostorovým požadavkům provozu hasičské stanice, je navržena radikální rekonstrukce stávající budovy současné autodílny. Počítá se s odstraněním střechy, stropů a vybudováním nového schodiště vedoucího do podkroví části budovy, ve které jsou navrženy doplňkové prostory.

Štíty stavby a její hranolová předstupující část, jsou opláštěny svislým dřevěným laťováním. Plochy střechy jsou provedeny bez přesahů a průčelí pod střešními rovinami jsou navrženy z falcované plechové krytiny.

Název stavby: Hasičská stanice Vlachovice
Umístění: Vlachovice
Rok: 2019
Cena za dílo: 9,5 mil.
Tým: Ing. Roman Belžík, Ing. Arch. Karel Humpola, Ing. Arch. Kristýna Žaludová

„Co jste hasiči, co jste dělali, že jste naše pívo, pívo, pivovary shořet nechali...“ Tuhle písničku si SDH Vlachovice zpívat nemusí. Po rekonstrukci stanice uhasí každý požár!