Bytové domy Zlín

Zadáním bylo vytvořit tři bytové domy, které budou určeny pro začínající rodiny, jednotlivce i větší rodiny. Návrh plní funkci pro obyvatele, kteří neplánují výstavbu vlastního rodinného domu, avšak je jim tato lokalita blízká.

Název stavby: Bytové domy
Umístění: Zlín
Rok: 2017
Cena za dílo: 65 mil.
Tým: Ing. Roman Belžík, Ing. arch. Martin Tománek

K výsledku vedly poměrně dlouhé debaty nad objemovým řešením bytových domů, při dodržení dispozičních mantinelů a ekonomiky. Krev a pot však stály za to.